Stehiometrija

izračunavanje relativnih količina reaktanata i produkata u kemijskim reakcijama

Stehiometrija je računanje kvantitativnih (mjerljivih) odnosa između reaktanata i produkata u izjednačenim kemijskim reakcijama. Stehiometrija je vrlo važno i korisno polje kemije jer pomaže izračunu koliko se produkata može dobiti iz određenih količina reaktanata, a pri tom uzimajući u obzir i iskorištenje reakcije.

Stehiometrija se prvenstveno temelji na zakonu o očuvanju mase, zakonu stalnih omjera masa, zakonu umnoženih omjera masa i zakonu spojnih masa. Prema tome, jedan od temeljnih principa, koji slijedi iz činjenice da se tijekom kemijske reakcije ne može niti stvoriti nova materija, niti uništiti postojeća, govori da masa i količina svakog elementa sa jedne strane reakcije (reaktanti) mora biti jednaka drugoj strani reakcije (produkti).

Povezano uredi

Pošto stehiometrija objedinjuje mnoge mjerne jedinice i postupke računanja, korisno je pogledati i ove članke:

Literatura uredi

  • Sikirica, Milan: Stehiometrija, XIX. izdanje,

Vanjske veze uredi