Srpska pravoslavna crkva u Severnoj i Južnoj Americi

Srpska pravoslavna crkva u Sjevernoj i Južnoj Americi je organski dio Srpske pravoslavne crkve.

Sačinjavaju je eparhije: Novogračaničko-srednjezapadnoamerička, Istočnoamerička, Zapadnoamerička, Kanadska i Buenosajreska.

UstrojstvoUredi

Srpska pravoslavna crkva u Sjevernoj i Južnoj Americi ima administrativnu autonomiju u svim pitanjima koja se tiču upravljanja spoljašnjim poslovima: vlasništva, kontrole, posjedovanja, rukovođenja i upravljanja pokretnom i nepokretnom imovinom eparhija, manastira, crkveno-školskih opština i drugih organa SPC u Sjevernoj i Južnoj Americi.

Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve u Sjevernoj i Južnoj Americi sačinjavaju episkopi: novogračaničko-srednjezapadnoamerički, istočnoamerički, zapadnoamerički, kanadski i buenos-ajreski.

Do 2011, u sastav Srpske pravoslavne crkve u Sjevernoj i Južnoj Americi ulazila je i Mitropolija libertivilsko-čikaška. Mitropolit libertivilsko-čikaški je bio predsjednik Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve u Sjevernoj i Južnoj Americi, kao i Crkvenonarodnog sabora i Centralnog savjeta, i -{ex officio}- predstavnik Srpske pravoslavne crkve na području Sjeverne i Južne Amerike.

O svome radu Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve u Sjevernoj i Južnoj Americi izještava Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve.

Vidi jošUredi