Društveni konzervativizam

(Preusmjereno sa stranice Socijalni konzervativizam)

Društveni ili socijalni konzervativizam je izraz kojim se opisuju pojedinci, pokreti i ideologije čija se konzervativna ideologija isključivo ili uglavnom odnose na ne-ekonomska, odnosno prije svega na kulturna (te u manjoj mjeri politička) pitanja u nekom društvu, tj. koji se zalažu za održavanje tradicionalnih vrijednosti temeljenih na običajima i dominantnoj religiji. Socijalni konzervatizam protivi se LGBT brakovima, pobačaju, eutanaziji i drugim moralnim tragedijama suvremenog društva.

Društveni konzervativizam se definira i kao suprotstavljanje progresivnim tendencijama u kulturi, odnosno kao dio šire konzervativne ideologije nasuprot ekonomskom konzervativizmu koji konzervativna načela naglašava prije svega u ekonomskim pitanjima. Društveni konzervativci se u pravilu smještaju u politički spektar desnice, iako u nekim slučajevima mogu promovirati ekonomsku politiku blisku ljevici.

Vidi još uredi