Smalltalk je objektno-orijentisani[1], dinamički, reflektivni programski jezik. Jedan njegov deo je stvoren za edukativne svrhe, ali većinskim delom za konstrukciono učenje unutar Learning Research Group (LRG) tokom sedamdesetih godina prošlog veka.

Smalltalk

Originalni naziv: Smalltalk
Izgovara se: smol tolk
Model: objektno-orijentisani
Pojavio se: 1972.
Autor(i): Alan Kay, Dan Ingalls, Adele Goldberg, Ted Kaehler, Diana Merry, Scott Wallace, Peter Deutsch i Xerox PARC
Dizajner(i): Alan Kay, Dan Ingalls, Adele Goldberg
Aktuelna verzija: 2.6.2
Datum aktuelne verzije: 23. februar 2013.
Uticaji: Lisp, Simula, Logo, Sketchpad
Uticao na: Objective-C, Self, Java, PHP 5, Logtalk, Dylan, AppleScript, Lisaac, NewtonScript, Python, Ruby, Groovy, Scala, Perl 6, Common Lisp Objektni Sistem, Falcon, Io, Ioke, Fancy, Dart
Operativni sistemi: više-platformski

Sintaksa uredi

Smalltalk u prevodu sa engleskog jezika znači ' ćaskanje ' što ilustruje njegovu jednostavnu sintaksu.

Stringovi uredi

Stringovi u Smalltalk su reči između navodnika (' i ').

'Zdravo, svete!'

Za uvođenje citata koristite duple navodnike.

'Rekao sam, ''Zdravo, svete!'' njima.'

Računanje i matematičke operacije uredi

Matematičke operacije su krajnje jednostave postavljanjem elemenata sa kojima se radi i pisanjem operatora kojim se vrši operacija nad ta dva elementa izraza.

2 + 4

Moguće je korišćenje relacionih operatora i van petlji što je retkost u današnjim objektno-orijentisanim jezicima.

3 < 5


6 > 1

Nizovi uredi

Nizovi se deklarišu sa '#', kao i varijable.

#(1 2 3 4)

Reference uredi

Spoljašnje veze uredi