Shepseskaf na hijeroglifima
I9D28O34
O34
A51

Shepseskaf je ime osobe koja je mogla biti egipatski faraon Četvrte dinastije, ukoliko ga nije naslijedio izvjesni Djedefptah kao što tvrdi egipatska literatura i, posredno, Torinski kanon. Prekinuo je s tradicijom i sagradio svoj grob kao veliku mastabu u Saqqari, danas poznatu kao Mastabat Fara'un. Nasuprot njemu, preci su mu bili sagradili piramide u Gizi.

Vanjski linkovi

uredi
Prethodi:
Menkaura
Faraon Egipta
Četvrta dinastija
Slijedi:
Djedefptah ili
Userkaf