Savjet drevnih (francuski: Conseil des Anciens) je bio gornji dom Francuskog parlamenta tokom perioda Direktorija, druge polovice Francuske revolucije.

Savjet drevnih je bio viši od dvaju domova u republikanskom sustavu. Savjet drevnih brojio je 250 članova koji su imali ovlast da prihvate ili odbiju zakone koje izglasa Savjet pet stotina, donji dom Direktorijskog parlamenta. Svaki član Savjeta morao je imati najmanje 40 godina, a jedna trećina članova mijenjala se svake godine. Oni nisu imali ovlast predlagati zakone, ali svaki zakon kojega je odbio Savjet drevnih nije mogao biti ponovo predložen najmanje godinu dana.

Osim legislativnih funkcija, Savjet drevnih je birao i pet Direktora s popisa kojeg je sastavio Savjet pet stotina.