Savjet pet stotina

Savjet Pet stotina (Conseil des Cinq-Cents), ili jednostavno Pet stotina bio je donji dom parlamenta Francuske u kasnom revolucionarnom periodu poznatom kao Direktorij (Directoire) (22. august 1795 - 9. novembar 1799). Gornji dom je bio poznat kao Savjet drevnih (Conseil des Anciens).

Karikatura James Gillraya koja prikazuje Napoleonov puč

Osim kao zakonodavno tijelo, Savjet je sastavljao liste kandidata od kojih su Drevni birali petoricu direktora sa izvršnom vlašću.

Napoleon Bonaparte je s grupom grenadira istjerao članove Savjeta iz njihovog sjedišta a sebe proglasio Prvim konzulom Francuske u državnom udaru 18. brimera.