Romb je četvorougao kome su sve stranice jednake.

Oblici romba

Teorema:

  1. Romb je paralelogram te ima sve osobine paralelograma;
  2. Prave koje sadrže dijagonale romba su osi simetrije;
  3. Dijagonale su mu normalne i polove njegove uglove;

Presek dijagonala romba je centar upisane kružnice. Romb u opštem slučaju nema opisanu kružnicu, osim kvadrata koji je specijalni slučaj romba kome su svi uglovi pravi.

Formule uredi

 
Romb i njegovi elementi: Temena (vrhovi) A, B, C i D, stranice: a, visina romba: h, dijagonale d1 , d2 - i uglovi α i β.
Visina romba  
 
[[Obim(Geo



m]]

 
Površina  
Dijagonale  
 
Poluprečnik upisane
kružnice