Rizom (lat. rhizoma) je tip podzemnog stabla kod višegodišnjih zeljastih biljaka, koje može biti horizontalno ili koso položeno u odnosu na površinu tla. Sa donje strane rizoma polaze korenovi. Rizomi mogu biti debeli, tanki, sočni ili drvenasti. Granaju se monopodijalno, a češće simpodijalno. Služe za preživljavanje kao rezervoari hrane za nadzemni izdanak za iduću vegetacionu periodu ili za vegetativno razmnožavanje.[1] U rizomima određenih vrsta biljaka (đumbir, kurkuma, đurđevak, iđirot) nastaju i sakupljaju se sekundarni metaboliti odogovorni za lekovita svojstva ili otrovnost tih biljaka.

Rizomi mlečike
Rizom đumbira

Reference uredi

  1. Radiša Jančić (2010). Rečnik botaničkih morfoloških pojmova. Beograd. ISBN 978-86-7025-507-4. 

Spoljašnje veze uredi