Religijska denominacija

Religijska denominacija je podgrupa unutar određene religije koja djeluje pod istim imenom, tradicijom i identitetom.

Termin se često koristi da bi opisao razne kršćanske denominacije (primjerice istočno pravoslavlje, katoličanstvo, anglikanizam i brojne varijante protestantizma). Njime se također opisuju četiri ogranka judaizma (ortodoksni, konzervativni, reformirani i rekonstrukcionistički), kao i dva glavna ogranka islama (sunitski i šiitski).

U hinduizmu denominaciju determinira glavno božanstvo ili filozofsko uvjerenje, te ona obično ima specifične kulturne i religijske prakse. U veće hinduističke denominacije spadaju: šivaizam, šaktizam, višnuizam i smartizam.

Nastanak denominacija uredi

Denominacije se često razvijaju sporo, tijekom dugih vremenskih razdoblja, i iz brojnih razloga. Zbog historijskih događaja ili geografije, kulture i međusobnog utjecaja različitih grupa, članovi određene religije se polako počinju razlikovati u svojim stavovima. S vremenom članovi neke religije uviđaju da su razvili znatno drukčije stavove od ostalih članova te religije o teologiji, filozofiji, religijskom pluralizmu, etici i religijskim praksama i ritualima. Uslijed toga mogu nastati različite denominacije. U drugim slučajevima, denominacije nastaju veoma brzo, bilo kao posljedica odvajanja ili šizme unutar postojeće denominacije, bilo kao posljedica duhovnog oživljavanja ili buđenja određene skupine ljudi koja onda donosi odluku da formira novu denominaciju utemeljenu na tom novom iskustvu ili shvaćanju.