Ortodoksni judaizam

Ortodoksni judaizam je zajednički naziv za više pokreta unutar judaizma, u kome su vjernici, sa istorijske tačke gledišta, sljedbenici jevrejskog vjerskog pogleda. Njegovo formiranje je završeno u kasnom srednjem vijeku i početkom novog vijeka. Središnji dio religijskog koncepta ortodoksnog judaizma je Halaha u obliku, u kome je zapisana u Usmenom zakonu (u Mišni i Hemari, to jest u Tori) i sačinjava Šulhan aruh.