Ravnalo ili lenjir je instrument, koji se koristi u geometriji, tehničkom crtanju i inženjerstvu za povlačenje pravih linija određenih ili neodređenih dužina kao i za merenje dimenzija u prostoru ili na površima.

Školski lenjir sa skalom dužine 30 centimetara

Lenjir je najčešće kvadarni komad plastike male debljine sa urezanom skalom koja je podeljena na centimetre i milimetre ili na inče i delove inča.

Pored plastike, za izradu se koriste drvo i metal.