Inč (engl. inch) je ime jedinice mere za dužinu u engleskom i srodnim sistemima (američkom itd). Njegova veličina se može razlikovati od sistema do sistema. Za međunarodne jedinice mere važi da u jednom jardu ima 36 a u jednoj stopi 12 inča.

Međunarodni inč

uredi

U godini 1958. Amerika i ostale bogate zemlje su definisale dužinu međunarodnog jarda (0,9144 metara ). Kao posledica toga, dužina inča je bila definisana kao jednaka 25,4 milimetara.

Međunarodni standardni simbol za inč je „in“ (ISO 31-1, Aneks A).

Poređenje sa drugim jedinicama

uredi

Jedan međunarodni inč je jednak:

  • 2,54 centimetara (jedan centimetar je jednak oko 0,3937 međunarodnih inča)
  • 1 000 touova (jedan tou je 0,001 ili 10-3 inča)
  • oko 0,08333 stopa (jedna stopa iznosi 12 inča)
  • oko 0,02778 jarda (jedan jard iznosi 36 inča)