Radno pravo je naziv za skup pravnh normi kojima se uređuje nastanak, sadržina i prestanak radnog odnosakao i pravni položaj subjekata radnog prava. Razvilo se iz građanskog prava i ispočetka reguliralo isključivo pojedinačne odnose između poslodavaca i posloprimaca, da bi s vremenom dobilo i određene elemente javnog prava kada je počelo regulirati i odnose između poslodavaca i sindikata.

Povezano uredi

Eksterni linkovi uredi