Prozelitizam je namerno obraćanje u neku veru pristalica druge vere, težnja onih koji gledaju da, naročito nečasnim i ružnim sredstvima, pristalice druge verske stranke pridobiju za svoju stranku.

Prvo kršćansko bogoslužje u Brazilu.

Prozelit (starogrčki: προσήλυτος proselythos - pridošlica, došljak) predstavlja došljaka, pridošlicu; to je obraćenik koji je iz jedne vere prešao u neku drugu. Izraz potiče od helenističkog judaizma, kada su se, u vreme Hristovo, ovako nazivali neznabošci koji su primili jevrejsku veru.

U Grčkoj je prozelitizam ustavom zabranjen.