Promjenljiva (programiranje)

U programiranju, varijabla ili promjenljiva (kako se rijeđe naziva) označava imenovanu memorijsku lokaciju koja je podobna za skladištenje određenog podatka. Za razliku od istoimenog pojma u matematici, promjenljiva u programiranju nije apstraktan pojam već u svakom trenutku izvršenja programa sadrži tačno određenu, konkretnu vrijednost koja se u svakom trenutku može zamijeniti drugom.

Tip promjenljive uredi

U zavisnosti od programskog jezika, promjenljiva može imati svoj tip, odnosno uz nju se može vezivati i informacija o tipu podatka kakvog može čuvati. Viši programski jezici, naročito skriptni, poput PHP-a, Javaskripta, jezika ljuski itd. ne podržavaju tipove promjenljivih, dok većina drugih, poput C-a, C++-a, Jave, Paskala i drugih imaju jasno izražene i ograničene tipove promjenljivih.

Tip promjenljive određuje kakav tip podatka data promjenljiva može sadržati. Većina jezika koji podržavaju tipove podataka razlikuju osnovne (cjelobrojne, realne, kratke, duge, brojčane, slovne itd.) i strukturalne (strukture, klase itd.). Određeni jezici sadrže i dodatne, specijalne, tipove promjenljivih - pokazivače i/ili reference (npr. C poznaje samo pokazivače, C++ i pokazivače i reference, PHP samo reference, dok određeni jezici poput Javaskripta i Jave gledaju na sve promenljive kao na reference).

Među jezicima koji imaju tipove podataka razlikujemo strogo tipizirane i slabo tipizirane. Strogo tipizirani jezici ne dozvoljavaju izraze u kojima se pojavljuju operatori sa operandima nepredviđenog tipa, kao ni pozivanje funkcija sa argumentima nepredviđenog tipa (Paskal). Slabo tipizirani, međutim, dozvoljavaju ovakve izraze, ali samo u situacijama u kojima postoji unapred definisan lanac transformacija kojima se data promjenljiva može transformisati u promjenljivu već predviđenog tipa (C, C++).

Vanjske veze uredi