Kursor

(Preusmjereno sa stranice Pokazivač)
Ne treba izjednačavati sa Pokazivač (programiranje).

Kursori ili pokazivači (grafički) su mesta označena strelicom ili nekim drugim karakterom koji pokazuju gde će se sledeći ulazni podatak ili slovo pojaviti na ekranu.

Tipični kursor u obliku strelice.

Kod operativnih sistema sa komandnom linijom se odmah iza znaka spremnosti (prompt) vidi trepćuća donja crta ili kod nekih komandnih interpretera pun blok. Sledeće ukucano slovo se pojavljuje na mestu gde stoji kursor, a kursor se pomera za jedno mesto udesno.

Kod editora i drugih programa za unos teksta se kursor nalazi na mestu gde će se pojaviti sledeće ukucano slovo. Obično se kod ovih programa kursor pojavljuje u obliku uspravne crte koja se mišem ili kursorskim tasterima može pomerati duž teksta.

Kursori (memorijski) su delovi računarske izdvojene memorije (instance) gde se vrši obrada redova iz zbirke rezultata. Moglo bi da se objasni i kao struktura koja označava rezultat vraćen posle izvršavanja SQL (Structured Querry Language) Select iskaza. Jedna od promenljivih je pokazivač ka sledećem podatku koji treba da bude obrađen (fetched) u rezultatu iskaza.


Spoljašnje veze

uredi