Prix Ars Electronica

Prix Ars Electronica je jedna od najprestižnijih godišnjih nagrada na polju elektronike, interaktivne umjetnosti, kompjuterske animacije, digitalne kulture i muzike. Od godine 1987. je u austrijskom Linzu dodjeljuje centar Ars Electronica.

Nagrada Zlatna Nika

Nagrade postoje u šest kategorija: za kompjuterske/vizualne efekte, digitalnu muziku, interaktivnu umjetnost, net viziju, digitalne zajednice i za mlađe od 19 godina. Dobitnici dobivaju statutuu Zlatne Nike, koja je modelirana po uzoru na znamenitu Niku sa Samotrake.

Interactive artUredi

Eksterni linkoviUredi