Prijetnja predstavlja komuniciranu namjeru da se učini zlo drugoj osobi ili osobama. Prijetnja se tradicionalno smatra oblikom prinude. Potiče od zastrašivanja, odnosno ponašanja u životinjskom svijetu gdje se ritualne prijetnje koriste kako bi se izbjegao fizički sukob koji bi mogao ozlijediti ili usmrtiti jednog ili sve sudionike.

Prijetnja je pojam koji je ušao u kaznena zakonodavstva većine zemalja, gdje se u pravilu smatra neprihvatljivim, odnosno za njega su predviđene različite sankcije, od sudskih opomena, globe do zatvorske kazne.

Vidi još uredi