Prihod u ekonomiji i financijama označava svako primanje u novcu i robi. Može se ostvarivati privrednom djelatnošću (proizvodnja, razmjena i sl) ili vršenjem nekog prava (vlasništvo, plodouživanje, renta, penzija i sl).

Povezano

uredi

Eksterni linkovi

uredi