Megalitski kameni krugovi u Gambiji i Senegalu – Jezici