Razlike između izmjena na stranici "Doktor (titula)"

m/м
ostalo je glupiranje
m/м (ostalo je glupiranje)
| opis_slike =Doktorska promocija u [[Kalifornija|Kaliforniji]])
}}
'''Doktor''' (od [[latinski jezik|latinskog]] [[glagol]]a: ''docere'' - "poučavati" <ref name=mir>{{cite web
|url=http://www.merriam-webster.com/dictionary/doctor
|title = ''doctor''
|publisher = Merriam Webster
|language = engleski
|accessdate = 15. 01. 2013}}</ref>; [[akronim]]i: ''dr'', ''Ph.D.'', ''PhD'', ''DPhil'') je najviša akademska [[titula]] koju nose osobe koje su stekle doktorat [[Doktor nauka|doktorat nauke]].
 
U većini zemalja, postupak stjecanja doktorske titule traje od 3 do 6 godina, i završava obranom doktorske dizertacije. Isto tako traži se da kandidat već mora imati stečenu akademsku titulu [[magistar|magistra]] u nekom srodnom području.
Doktorski studij se obično sastoji od seminarsko-obrazovnog dijela (iako to nije pravilo) i neposrednog rada na izradi doktorske dizertacije, koju je nakraju potrebno odbraniti pred stručnom komisjom.
== Historija ==
Hijerarhija akademskih stupnjeva datira iz [[Evropa|evropskih]] [[univerzitet]]a [[13. vijek]]a, koji su [[fakultet]]e organizirali kao [[esnaf|cehove]]. Predavači na [[fakultet]]ima su morali biti licencirani za to, preko svojih cehova, koji su imali razne stručne stupnjeve, a najviši je bio doktor (master, [[magistar]]). U početku je na evropskim fakultetima postojao samo jedan stupanj - master ili doktor.<ref name=brit/> Bakalaureat (prvostupnik) je orginalno bio samo etapa prema [[doktorat]]udoktoratu, a dobijali su ga oni koji su savladali propisane tekstove - triviuma ([[Gramatika|gramatike]], [[реторика|retorike]] i [[Logika|logike]]) u roku od tri ili četiri godine, i prošli ispite kod svog mentora (doktora).<ref name=brit/>
 
Nakon te diplome, završila je prva faza akademskog života - studenta, koja mu je omogućavala da nastavi studij za akademski stupanj doktora. Nakon završetka tih studija, polagao je ispit pred nastavničkim vijećem (upravnim odborom) fakulteta, i ako je položio, dobio bi titulu doktora, i bio primljen u ceh profesora, sa potvrdom da može predavati na bilo kojem univerzitetu.<ref name=brit>{{cite web
Brzo širenje specijalizacija proizveo je velik broj specifičnih akademskih stupnjeva po [[sjedinjene Američke Države|američkim]], [[ujedinjeno Kraljevstvo|britanskim]] i drugim visoškolskim ustanovama engleskog govornog područja u [[20. vijek]]u. U [[Sjedinjene Američke Države|Sjedinjenim Američkim Državama]] se danas dodjeljuje čak 1 500 različitih akademskih titula, od kojih se najveći broj odnosi na nauku, tehnologiju, inženjerstvo, medicinu i obrazovanje. Najčešći stupnjevi su još uvijek ''B.A.'' i ''B.S.'' uz koje se dodaju polja specijalizacije (npr. ''B.S.Pharm'' - bakalaureat farmakoloških nauka).<ref name=brit/>
 
U [[Sjedinjene Američke Države|Sjedinjenim Američkim Državama]] i [[Ujedinjeno Kraljevstvo|Britaniji]], moderna gradacija akademskih stupnjeva, provedena je u tri stupnja. Bakalauret (prvostupnik) - ''B.A.'', master (magistar) - ''M.A'' i doktor - ''Ph.D.'' Bakalauret je završetak preddiplomskog studija, obično iznosi od tri do četiri godine.
 
Studij za titulu mastera (magistra) traje od jedne do tri godine dodatnih studija. Dok je za titulu doktora obično potrebno duže razdoblje rada.
==== Sjedinjene Američke Države i Kanada ====
U [[Sjedinjene Američke Države|Sjedinjenim Američkim Državama]] i [[Kanada|Kanadi]] postoje dvije vrste doktorskih titula:
* '''Profesionalni doktorat''' (professional degrees), koja se dobija na nekim fakultetima nakon završetka studija, bez dodatnog odgovarajućeg rada, kao kod [[Doktor medicine|doktora medicine]] (''Medical Doctor'';) ([[akronim]]: ''M.D.'') ili na nekim ekonomskim fakultetima ([[akronim]]: ''D.B.A.'')
* '''Istraživački doktorat''' ([[akronim]]: ''Ph.D'' ili ''DPhil''), koji se dobija nakon postupka doktoriranja, odnosno nakon pisanja i obrane doktorske dizertacije.
 
=== Evropska unija ===
Nakon provođenja reforme visokog školstva u skladu sa [[Bolonjski proces|Bolonjskom deklaracijom]], sve tri akademske titule bakalauret, master (magistar) i doktor su izjednačene po kriteriju u svim zemljama [[Evropska unija|Evropske unije]].
==== Francuska ====
Uz neke iznimke, srednji stupnjevi, kao bakalauret i master, su napušteni na univerzitetima kontinentalne [[Evropa|Evrope]]. [[Francuska]] je napravila veliku reformu akademskih titula i visokog školstva od druge polovice [[20. vijek]]a, pa je opet uvedena titula bakalaureat, kao prvi akademski stupanj. Studenti koji nastave studij mogu steći titulu ''maîtrise'' (master) a nakon položenih ispita dobijaju diplomu - ''agrégation'', koja
im omogućuje da predaju na univerzitetima. [[Doktorat]]iDoktorati se kao titule dodjeljuju i za [[nauka|nauku]] i [[umjetnost]].<ref name=brit/>
 
=== Rusija ===
U Rusiji (i brojnim postsovjetskim državama) nakon studija koji traju četiri do pet godina, - studenti koji nastave sa studijem, nakon nekoliko godina rada i napisane teze, dobijaju status Kandidat nauke (što odgovara američkoj tituli ''Ph.D.''). Najviši akademski rang doktorDoktor nauka, dodjeljuje posebna državna komisija, u znak priznanja za orginalna i posebno važna istraživanja.<ref name=brit/>
 
=== Japan ===
U Japanu se akademski stupnjevi podjeljeni na '''gakushi''' (bakalaureat), nakon četiri godine studija i '''hakushi''' (doktor), nakon dvije do pet godina dodatnog studija. Uz to postoji i titula '''shushi''' (master / magistar).<ref name=brit/>
 
== Počasni doktorati ==
Pored titule dobijene nakon dizertacije, brojni univeziteti i fakulteti dodjelu i počasne titule, kao LHD (Doktor humanističkih nauka), Litt. D. (Doktor književnosti) i D.C.L. (Doktor građanskog prava), bez obzira na akademsko obrazovanje, kao priznanje za doprinos na tim poljima.<ref name=brit/>
21.102

izmjene