Evropski sud pravde: Razlika između izmjena

preuzeto s hr.wiki
(OC Ripper je premjestio stranicu Evropski sud pravde na Sud pravde Evropske unije)
 
(preuzeto s hr.wiki)
oznaka: uređivanje izvornog kôda (2017)
#PREUSMJERI [[{{distinguish|Sud pravde EvropskeEuropske unije]]}}
 
[[Datoteka:Emblem of the Court of Justice of the European Union.svg|thumb|250px|Amblem]]
'''Europski sud''' ([[engleski|engl.]] ''Court of Justice'') jedan je od sudova unutar [[Sud Europske unije|Suda Europske unije]], [[institucije Europske unije|institucija Europske unije]]. Tumači odredbe osnivačkih ugovora i rješava sporove po tužbama država članica i građana čija su prava povrijeđena nekom od odluka tijela [[Europska unija|Unije]].
 
Europski sud je osnovan 1952. godine i ima sjedište u [[Luxembourg]]u.
 
Zbog preopterećenosti Suda EZ-a, [[1988.]] godine osnovan je Prvostupanjski sud Europskih zajednica (danas [[Opći sud (EU)|Opći sud]]). Sve do Ugovora iz Nice [[2001.]] godine, ovaj je Sud djelovao kao pridruženo tijelo Europskog suda, a ne kao zaseban sud.
 
==Sastav==
Europski sud sastoji se od po jednog suca iz svake države članice (dakle 28) i osam nezavisnih odvjetnika (engl. ''Advocates General''). Suce i nezavisne odvjetnike imenuju vlade [[Države članice Europske Unije|država članica]] zajedničkom suglasnošću na razdoblje od šest godina, nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom, iz redova osoba čija je neovisnost neupitna i koji ispunjavaju uvjete koji se u njihovim zemljama zahtijevaju za obavljanje najviših sudačkih dužnosti ili koji su priznati pravni stručnjaci. Suci i nezavisni odvjetnici kojima je istekla dužnost mogu biti ponovno imenovani. Svake tri godine provodi se djelomična zamjena sudaca i nezavisnih odvjetnika.
 
Savjetodavni odbor za davanje mišljenja o prikladnosti kandidata za obnašanje dužnosti suca i nezavisnog odvjetnika Suda i Općeg suda uveden je Lisabonskim ugovorom (članak 255. UFEU). Odbor se sastoji od sedam osoba izabranih iz redova bivših članova Suda i Općeg suda, članova nacionalnih vrhovnih sudova i priznatih odvjetnika, od kojih jednoga predlaže [[Europski parlament]]. [[Vijeće EU]] donosi odluku o utvrđivanju pravila rada odbora i odluku o imenovanju njegovih članova. Ono odlučuje na inicijativu predsjednika Europskog suda.
 
Specifičnost suda je djelovanje nezavisnih odvjetnika. Dužnost je nezavisnog odvjetnika, djelujući posve nepristrano i neovisno, na javnoj raspravi iznositi obrazložene prijedloge odluka u predmetima u kojima se u skladu sa Statutom Suda Europske unije zahtijeva njegovo sudjelovanje. Sudu pomaže osam nezavisnih odvjetnika, od tog po jedan uvijek iz [[Francuska|Francuske]], [[Njemačka|Njemačke]], [[Velika Britanija|Velike Britanije]], [[Italija|Italije]] i [[Španjolska|Španjolske]]. Preostalih tri rotiraju prema abecednom redu iz preostalih 23 država članica. Na zahtjev Europskog suda, Vijeće EU može, odlučujući jednoglasno, povećati broj nezavisnih odvjetnika.
 
Sud zasjeda u sudskim vijećima (od tri i pet sudaca) ili u velikom vijeću (13 sudaca) u skladu s pravilima koja su u tu svrhu utvrđena u Statutu Suda Europske unije. Kada je to u skladu sa Statutom, Sud može zasjedati i u punom sastavu.
 
Sud ima Tajnika (engl. ''Registrar''), koji je na čelu Tajništva (engl. ''Registry'').
 
===Popis predsjednika Europskog suda===
Suci iz vlastitih redova biraju predsjednika Suda na razdoblje od tri godine i može biti ponovno izabran. Predsjednik usmjerava rad Suda i predsjedava sjednicama Velikog vijeća i Suda u punom sastavu.
 
{| class="wikitable" cellspacing="2"
|-
!#
!Mandatno razoblje
!Predsjednik
!Država
|-
|
|1952. – 1958.
|[[Massimo Pilotti]]
|{{ZD+X/I|ITA}}
|-
|1.
|1958. – 1964.
|[[Andreas Matthias Donner]]
|{{ZD+X/N|NIZ}}
|-
|2.
|1964. – 1967.
|[[Charles Léon Hammes]]
|{{ZD+X/L|LUKS}}
|-
|3.
|1967. – 1976.
|[[Robert Lecourt]]
|{{ZD+X/F|FRA}}
|-
|4.
|1976. – 1980.
|[[Hans Kutscher]]
|{{ZD+X/N|NJE}}
|-
|5.
|1980. – 1984.
|[[Josse Mertens de Wilmars]]
|{{ZD+X/B|BEL}}
|-
|6.
|1984. – 1988.
|[[John Mackenzie-Stuart]]
|{{ZD+X/U|UK}}
|-
|7.
|1988. – 1994.
|[[Ole Due]]
|{{ZD+X/D|DAN}}
|-
|8.
|1994. – 2003.
|[[Gil Carlos Rodriguez Iglesias]]
|{{ZD+X/Š|ŠPA}}
|-
|9.
|7. listopada 2003. - ''danas''<br /><small>''Mandat istječe 31. listopada 2014.''</small>
|[[Vassilios Skouris]]
|{{ZD+X/G|GRČ}}
|-
|colspan=4|<small>''Izvori'': {{citiranje weba|title=Predsjednici Suda |publisher=[[European NAvigator]] |url=http://www.ena.lu?lang=2&doc=23737 |accessdate=21. veljače 2012}}</small>
|}
 
==Nadležnost==
Najvažniji postupci pred Europskim sudom:
 
===Postupak protiv države članice===
 
===Tužbe za poništenje akta zajednice===
 
===Tužbe zbog propusta===
Tužba je uređena člankom 265. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Države članica ili institucije Europske unije, a tu se ubrajaju i tijela, uredi i agencije Europske unije, mogu podići tužbe protiv drugih institucija ako utvrde da su one propustile dijelova u skladu s odredbama Ugovora odnosno zbog propusta da donese akt koji je bila obavezna donijeti. Tužba je dozvoljena ako je je institucija prethodno bila pozvana da donese sporni akt. U ovom postup nadležnost ima Opći sud dok je žalbena nadležnost pripada Sudu.
 
===Prethodni postupak===
Prethodni postupak je postupak koji pred Sudom pokreće nacionalni sud pred kojim se neko pitanje [[europsko pravo|europskoga prava]] pojavi kao relevantno za odlučivanje u predmetu. Na taj se način u pravnom sustavu EU osigurava ujednačenost prava. Postupak se u praksi pokazao iznimno važnim, i upravo je u tom postupku Europski sud razvio neka temeljna načela prava EU, kao što su načelo nadređenosti i načelo izravnog učinka. Nacionalni sudovi su vezani značenjem odgovora Europskog suda te obvezuje sve sudove u hijerarhiji. Tumačenje Europskog suda u vezi određenog pitanja djeluje i ''erga omnes''.
 
Prema članku 267. TFEU, Europski sud je nadležan odlučivati o prethodnim pitanjima koja se tiču:
* tumačenja Ugovorâ;
* valjanosti i tumačenja akata institucija, tijela, ureda ili agencija Unije.
 
Ako se takvo pitanje pojavi pred bilo kojim sudom države članice, taj sud može, ako smatra da je odluka o tom pitanju potrebna da bi mogao donijeti presudu, zatražiti od Suda da o tome odluči. Ako se takvo pitanje pojavi u predmetu koji je u tijeku pred sudom neke države članice, protiv čijih odluka prema nacionalnom pravu nema pravnog lijeka, taj je sud dužan uputiti to pitanje
Sudu.<ref name="Lisabonski_ugovor">[http://www.mvep.hr/custompages/static/hrv/files/pregovori/111221-lisabonski-prociscena.pdf Pročišćene inačice Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije]</ref>
 
==Izvori==
{{izvori}}
 
==Vanjske poveznice==
* [http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/ Službene stranice Europskog suda]
 
[[Kategorija:Institucije Europske unije]]
[[Kategorija: Europsko pravo]]
[[Kategorija:Luksemburg (grad)]]