Sud pravde Evropske unije

Sud pravde Europske unije (engl. Court of Justice of the European Union) institucija je Europske unije koja obuhvaća:

  • Sud (Court of Justice) - često se naziva Europski sud;
  • Opći sud (General Court) - raniji naziv Sud prvog stupnja, osnovan 1988. godine;
  • specijalizirane sudove - danas postoji Službenički sud (Civil Service Tribunal), osnovan 2004. godine.

Sud EU osigurava poštovanje prava pri tumačenju i primjeni Osnivačkih ugovora. Sjedište Suda je u Luxembourgu, a njegova organizacija uređena je Ugovorom o Europskoj uniji, Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, Statutom Suda te Pravilima postupka.

Vanjske veze uredi