Porfir je intermedijarna magmatska stena, paleotipni (stariji) izlivni ekvivalent sijenita. Nastaje kristalizacijom intermedijarne lave na površi Zemlje.

Porfir

Minerali koji izgrađuju porfir su:

Struktura porfira je porfirska, dok je njegova tekstura fluidalna.

Povezano uredi

Literatura uredi

  • Đorđević V., Đorđević P., Milovanović D. 1991. Osnovi petrologije. Beograd: Nauka