Poker je popularna kartaška igra u kojoj se igrači sa zatvorenim ili djelomično zatvorenim kartama klade u centralni ulog. Pot osvaja osoba s najjačom kombinacijom karata ili osoba koja je povisila ulog, a ostali su odustali.

Texas hold 'em

Historija uredi

Igra uredi

U igri može učestvovati bilo koji broj ljudi. Igra se sa punim špilom od 52 karte, ali se ponekad koristi i manji špil, posebno sa malim brojem igrača. Bez obzira na varijaciju igre, cilj igrača je da dobije najbolju kombinaciju od pet karata među svim učesnicima.

Kombinacije uredi

Hijerarhija karata od najviše do najniže: as (A), kralj (K), dama (Q), žandar (J), 10-2.

 • Najvisočija karta (High Card) - najgora kombinacija, drugačija od sljedeće. Ako dva igrača imaju ovu kombinaciju, pobjeđuje onaj sa boljom najvišom kartom. Ako su iste, se uspoređuju ostale najviše karte dok se ne učini. Primjer: ♠A, ♦J, ♣10, ♦4, ♥3
 • Jedan par (One Pair) - dve karte iste visine. Ako dva igrača imaju ovu kombinaciju, pobjeđuje onaj sa boljom parom. Ako para su ista, pobjeđuje onaj sa najvišom kartom od preostale tri karte. Primjer: ♠J, ♥J, ♣Q, ♥8, ♥5
 • Dva para (Two Pairs) - dva različita para. Ako dva igrača imaju ovu kombinaciju, pobjeđuje onaj sa boljim višim parom. Ako imaju sve para iste, pobjeđuje onaj sa boljom petom kartom. Primjer: ♣K, ♥K, ♣Q, ♦Q, ♥7
 • Triling (Three of a Kind) - tri karte iste visine. Ako dva igrača imaju ovu kombinaciju, se pobjednik određuje kao i u slučaju jednog para. Primjer: ♠Q, ♥Q, ♣Q, ♦10, ♣2
 • Skala (Straight) - pet uzastopnih karata. As može biti ili najviša (A-K-Q-J-10) ili najniža karta (5-4-3-2-A) ali nikada oboje. Ako dva igrača imaju ovu kombinaciju, pobjeđuje onaj sa boljom najvišom kartom. Primjer: ♠J, ♥10, ♣9, ♥8, ♠7
 • Boja (Flush) - pet karata iste boje. Ako dva igrača imaju ovu kombinaciju, se pobjednik određuje kao i u slučaju najvišoj karti. Primjer: ♥Q, ♥10, ♥8, ♥6, ♥5
 • Fulhaus (Full House) - triling i para. Ako dva igrača imaju ovu kombinaciju, pobjeđuje onaj sa boljim trilingom, a ako su iste, onaj sa boljim parom. Primjer: ♥K, ♦K, ♠K, ♣7, ♥7
 • Poker (Four of a Kind) - četiri karte iste visine. Ako dva igrača imaju ovu kombinaciju, se pobjednik određuje kao i u slučaju jednog para ili trilingog. Primjer: ♥A, ♦A, ♠A, ♣A, ♥J
 • Skala u boji (Straight Flush) - pet uzastopnih karata jedne boje. Ako dva igrača imaju ovu kombinaciju, pobjeđuje onaj sa boljom skalom. Primjer: ♣7, ♣6, ♣5, ♣4, ♣3
 • Kraljevska skala (Royal Flush) - najbolja kombinacija, jednobojna skala od asa do desetice. Ako dva igrača imaju ovu kombinaciju, su oni izjednačeni. Primjer: ♠A, ♠K, ♠Q, ♠J, ♠10

Varijante pokera uredi

 • Zatvoreni poker - Svaki igrač dobija 5 ili više karata koje su sve skrivene. Igrač može zamijeniti jednu ili više karata određen broj puta.
 • Stud poker - Igrač dobija karte jednu po jednu; neke su otkrivene i vidljive drugim igračima. Razlika između zatvorenog i stud pokera jeste što u stud pokeru igraču nije dopušteno odbacivanje ili zamjena karata.
 • Poker sa zajedničkim kartama - Igrač dobija određen broj karata koje su skrivene. Dodaju se otkrivene karte, koje su zajedničke svim igračima. Svaki igrač mora od svojih karata koje ima u ruci i od zajedničkih karata koje su na stolu složiti najjaču kombinaciju od 5 karata.

Najpopularnije vrste pokera jesu:

 • Texas hold 'em - igrač dobija 2 svoje i 5 zajedničkih karata.
 • 5 Card Stud - igrač dobija 1 zatvorenu i 4 otvorene karte.
 • 7 Card Stud - igrač dobija 3 zatvorene i 4 otvorene karte
 • Zatvoreni poker - svaki igrač dobija 5 karata koje ima pravo jedanput zamijeniti
 • Omaha - verzija Texas hold 'ema u kojoj igrač dobija 2 karte više nego u Texas Hold 'emu

Vidite još uredi

Literatura uredi

 • Barry Greenstein: Ace on the River. Last Knight Publishing, 2005, ISBN 0-9720442-2-1.
 • David Sklansky: The Theory Of Poker (Deutschsprachige Ausgabe). AniMazing, 2006, ISBN 3-9808562-5-9.
 • Doyle Brunson: Super System. Heel, 2007, ISBN 978-1-58042-081-5.
 • Dan Harrington: Harrington on Hold'em. Expertenstrategie für No-Limit-Turniere Band 1: Strategisches Spiel. Deutschsprachige Ausgabe. Premium Poker Publishing, 2007, ISBN 978-3-9811543-0-6.
 • Mike Caro: Caro’s Book of Poker Tells. Cardoza, 2003, ISBN 1-58042-082-6.
 • Phil Gordon: Phil Gordon's Poker Box Set: Phil Gordon's Little Black Book, Phil Gordon's Little Green Book, Phil Gordon's Little Blue Book. Simon Spotlight Entertainment, 2006, ISBN 1-4169-3642-4.

Vanjske veze uredi