Prema grčkoj mitologiji, Patroklo (grč. Πατροκλῆς, lat. Patroclus) je bio Menetijev sin i Aktorov unuk. Postoje različita verovanja o Patroklovom odnosu prema Ahilu. Zenon iz Eleje njihovu vezu prikazuje kao prijateljsku, dok u Platonovom Simpozijumu i većini grčkih zapisa stoji da su bili ljubavnici. Postoji više verzija o tome tko bi mogla biti Patroklova majka.

Ahil previja ruku Patroklu

Nema puno priča o njemu. Najdetaljnije je opisan u Homerovom delu Ilijada.

Bio je mlad kada je počeo Trojanski rat, te ga je Odisej (kralj Itake) pozvao da se bori u ratu. Dok se Trojanski rat polako zahuktavao, Ahil nije dozvoljavao Patroklu da učestvuje u borbi, jer se plašio za njegov život. Kada je svađa između Ahila i Agamemnona (kralja Mikene) postala žestoka, Ahil je odlučio da sledeće jutro krenu nazad u Grčku. Patroklo je bio besan zbog toga što nije dobio šansu da se bori, te je odlučio da ujutru obuče Ahilov oklop, da uzme njegovo oružje i da krene sa Mirmidoncima (Ahilovom malom vojskom od 50 ljudi) u borbu. U borbi niko nije znao da je Ahil u stvari Patroklo. Susrevši se sa Hektorom, otpočeo je dvoboj. Malo kasnije mu je Hektor prerezao grkljan i ubio ga.

Spoljašnje veze

uredi