Parola

Parola u političkom životu predstavlja sažeto izražen politički stav, cilj ili zahtev nekog pokreta, grupe, partije.

Upotreba parola se naročito razvila u organizovanoj borbi radničke klase i radničkog pokreta. U tom pogledu parola je pogodno oruđe za mobilizaciju masa i populariizaciju politike i programa jednog pokreta.

Neke od značajnijih parola su: „Proleteri svih zemalja, ujedinite se!“, „Hleb, mir i sloboda“, „Bratstvo i jedinstvo“, „Smrt fašizmu - sloboda narodu“.

LiteraturaUredi

  • Politička enciklopedija, grupa autora. Savremena administracija, Beograd, 1975. godina.