Park prirode Una

Park prirode Una prostire se na području opština: Novi Grad, Kozarska Dubica, Krupa na Uni i Kostajnica, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.[2]

Park prirode Una
Rijeka Una kod Novog Grada
LokacijaRijeka Una
Najbliži gradNovi Grad  Bosna i Hercegovina
Površina27,72 km² (11 mi² )
Osnivanje03.10.2019.[1]
UpraviteljOpština Novi Grad

Osnovne karakteristike pejzaža ovog područja čine čista i smaragdna rijeka Una, nz hidroloških, geomorfoloških i drugih fenomena, među kojima se ističu mnogi sedreni oblici, brzaci, vodopadi, ade i riječna jezera i obalna vegetacija koja prati rijeku duž cijelog njenog toka. Sedreni fenomeni su unikatna prirodna pojava i u periodu niskog vodostaja postaju staništa velikom broju ptica.

Park prirode Una osnovan je 03.10.2019. god. i proglašen zaštićenim područjem V - zaštićeni pejzaž[3] Površina parka je 2772,60 ha.[4] Stepen zažtite na cjelokupnoj teritoriji je III[5]

Reference

uredi