Zaštićeni krajolik

(Preusmjereno sa stranice Zaštićeni pejzaž)

Zaštićeni krajolik (srpski: Predeo izuzetnih odlika - hrvatski: Značajni krajobrazi) je područje u kojem je odnos ljudi i prirode vremenom proizveo područje izrazitog karaktera sa značajnom, ekološkom, biološkom, kulturnom i scenskom vrijednošću i gdje je očuvanje integriteta ove interakcije od vitalnog značaja za zaštitu i održavanje područja i povezanih područja očuvanjem prirode i druge vrijednosti. Ovako definisan pejzaž pripada kategoriji V, jednoj od 6 (šest) kategorija u sistemu IUCN kategorizacije zaštićenih područja.

Zaštićeni pejzaž Bijambare, sa stazom turističkog ekološkog voza

Primarni cilj: Zaštita i održavanje važnih krajolika/morskih krajolika i povezanih očuvanja prirode i drugih vrijednosti stvorenih interakcijom s ljudima kroz tradicionalne prakse upravljanja.

Ostali ciljevi:

  • Održavati uravnoteženu interakciju prirode i kulture kroz zaštitu pejzaža i povezane tradicionalne pristupe upravljanja, društva, kulture i duhovne vrijednosti
  • Pridonijeti opsežnom očuvanju održavanjem vrsta povezanih s kulturnim krajolicima i/ili pružanjem mogućnosti očuvanja u dijelovima pejzaža koji se intenzivno koriste
  • Pružati mogućnosti za uživanje, dobrobit i društveno-ekonomsku aktivnost kroz rekreaciju i turizam u skladu sa životnim stilom i privrednim aktivnostima
  • Pružanje prirodnih proizvoda i usluga zaštite okoliša
  • Pružiti okvir za podupiranje aktivnog uključivanja zajednice u upravljanje vrijednim krajolicima ili morskim pejzažima te prirodnom i kulturnom baštinom koju oni sadrže, putem jedinstvenih ili tradicionalnih društvenih organizacija, o čemu svjedoče lokalni običaji, način života i vjerovanja
  • Poticati očuvanje agrobioraznolikosti i biološke raznolikosti u vodi
  • Djelovati kao modeli održivosti kako bi se mogle naučiti lekcije za širu primjenu ekološke obnove pejzaža. [1]

Reference uredi

  1. „Zaštićena područja - Kategorija V - zaštićeni pejzaž”. IUCN - www.iucn.org. Pristupljeno 9. 10. 2021.