Papinska bula (lat. Bulla apostolica), svečana javna pisana papina okružnica. Nazvana je prema buli kojom se pečatila radi dokazivanja autentičnosti.

Papinska bula pape Urbana VIII. iz 1637. godine zapečaćena olovnom bulom

Isprva su korištene za raznovrsnu javnu komunikaciju, a od 15. stoljeća rezervitrane su isključivo za službene i iznimno svečane prilike.