Palača Lucić

Palača Lucić (ili Lučić) je renesansna palača na gradskoj rivi u staroj jezgri Trogira. Korijeni građevine sežu u srednji vijek, prvi put je preuređena tokom 16. vijeka, a pregradnje u 19. vijeku uništile su njen originalni izgled. U palači su živjeli Petar Lucić, autor prve hrvatske pjesmarice starih pisaca (Vartal), te njegov sin Ivan Lucić, historičar i latinist danas poznat kao otac hrvatske historiografije. Palaču Lucić krase raskošni graditeljski elementi s prepoznatljivim rukopisima renesansnih umjetnika, učenika slavnih imena poput Nikole Firentinca, dovratnici i okviri glavnih i sjevernih vrata, reljefi, porodični grbovi, trifora i monofora. Godine 2017. sanirano je dotrajalo krovište palače.

Vanjske vezeUredi