Otmica ili, kolokvijalno, kidnapiranje (engl. kidnapping) je izraz kojim se u najširem smislu opisuje čin kojim se nekoj osobi, protivno zakonima ili običajima i u pravilu uz korištenje fizičke sile ili ozbiljne prijetnje, oduzima sloboda. Takav čin gotovo sva kaznena zakonodavstva tretiraju kao kazneno djelo za koje se najčešće izriču stroge kazne, a u nekim slučajevima i najstrože kazne. Motivi za takav čin mogu biti različiti. U prošlosti su se otmice izvodile kako bi se na jednostavan način stekla robovska radna snaga ili seksualnih partneri, dok se u današnje doba otmice često izvode iz koristoljublja (radi naplate otkupnine) ili političkih motiva.

Vidi još uredi