Kazneno djelo

Merge-arrows 2.svg Predloženo je da se ovaj članak spoji s člankom Kriminal.
Molimo vas da svoje mišljenje o ovom prijedlogu iznesete na stranici za razgovor.

Kazneno odnosno krivično djelo je takvo ponašanje čovjeka kojim se povređuju vrednote koje predstavljaju temelje društva, bez kojih društvo ne bi moglo opstati ili bi bila ugrožena njegova sigurnost (tzv. naročito vrijedna pravna dobra).

Za materijalni pojam kaznenog djela potrebna je i određena kvaliteta ljudske radnje. Neke vrijednosti štite se prijetnjom kazne od svih vrsta napada, ali kod mnogih to nije potrebno ako se njihova zaštita postiže u dovoljnoj mjeri u drugim granama prava. Kazna kao odgovor za kazneno djelo najteža je sankcija koju pravo poznaje i zato se smije primjenjivati samo ako se zaštita pravnog dobra ne može postići na drugi, blaži način.

Kaznena djela propisana su kaznenim pravom.