Osmanlije je naziv za pripadnike Osmanskog Carstva, u užem smislu za članove Osmanske dinastije.