Orar je deo đakonske odežde. To je duga, široka traka koju đakon nosi na levom ramenu, a desnom rukom pridržava drugi kraj. Nosi se preko stihara.

Grčki pravoslavni đakon u Crkvi rođenja u Vitlejemu nosi orar preko stihara
Za ostala značenja, vidi Orar (razvrstavanje).

Kada đakon podigne orar time daje znak vernima da je vreme da se moli određena molitva ili da se izvrši neka bogoslužbena radnja. Orar predstavlja anđeoska krila i simboliše gotovost đakona da brzo vrši volju Božju. Na orarima su često izvezeni šestokrili serafimi, čiji položaj krila prikazuje krst.

Sam naziv orar tumači se na više načina: prema latinskom os, oris - usta, orarijum jer đakon briše usta vernih posle pričešća. Grci izvode tu reč od horio - gledam, posmatram jer đakon prati službu i daje znak kada šta treba da se uradi ili kaže. Takođe postoji mišljenje da potiče od horos - čas jer đakon, držeći kraj orara s tri prsta, poziva narod na molitvu u određenim momentima.

Eksterni linkovi uredi