Stihar (grč. stikhárion), dio odežde pravoslavnih sveštenika; dugačka i široka haljina, slična dugačkoj košulji, od bijele i šarene materije. Nosi se ispod felona. Odgovara albi u katoličkoj crkvi. (Vujaklija, HER, SKOK)

Pravoslavni đakon odjeven u crveni stihar i orar.

Stihare nose i dječaci kad učestvuju u nekim pravoslavnim obredima (npr. sahranama, litijama) ili običajima (vertep).