Opštine Meksika

Opštine (municipios u španskom) su drugi nivo administrativne podele u Meksiku (pri čemu se prvi nivo administrativne podele sastoji od država). Postoji 2.438 opština u Meksiku. One u proseku imaju 45.616 stanovnika. Unutrašnja politička organizacija i njihove odgovornosti su definsane 115-tim člankom ustava iz 1917.[1] i to je detaljnije obrazloženo u konstitucijama država kojima pripadaju.

Država Opštine
 Aguascalientes 11
 Baja California 5
 Baja California Sur 5
 Campeche 11
 Chiapas 118
 Chihuahua 67
 Coahuila 38
 Colima 10
 Durango 39
 Guanajuato 46
 Guerrero 81
 Hidalgo 84
 Jalisco 125
 México 125
 Michoacán 113
 Morelos 33
 Nayarit 20
 Nuevo León 52
 Oaxaca 570
 Puebla 217
 Querétaro 18
 Quintana Roo 10
 San Luis Potosí 58
 Sinaloa 18
 Sonora 72
 Tabasco 17
 Tamaulipas 43
 Tlaxcala 60
 Veracruz 212
 Yucatán 106
 Zacatecas 58

Reference

uredi

Vanjeske veze

uredi