Omega-9 masna kiselina

n−9 masne kiseline (ω−9 masne kiseline, omega-9 masne kiseline) su familija nezasićenih masnih kiselina koje imaju zajedničku terminalnu ugljenik–ugljenik dvostruku vezu u n−9 poziciji, koja je deveta veza sa metil kraja masne kiseline.

Tipovi masti u hrani
Vidi još

OsobineUredi

Neke n−9 kiseline su uobičajene komponente životinjskih masti i biljnih ulja. Dve n−9 masne kiseline su od većeg industrijskog značaja:

Za razliku od n−3 i n−6 masnih kiselina, n−9 masne kiseline nisu klasifikovane kao esencijalne masne kiseline (EFA). One se mogu formirati u ljudskom telu iz nezasićenih masti. Nedostatak n−6 dvostruke veze onemogućava njihovo učestvovanje u reakcijama u kojima se formiraju eikozanoidi.

U okolnostima izuzetne EFA deprivacije, sisari elongiraju i desaturiraju oleinsku kiselinu da bi formirali mead kiselinu, (20:3, n−9).[1] Do toga takođe dolazi u manjoj meri kod vegeterijanaca i semi-vegetarijanaca.[2]

Lista n−9 masnih kiselinaUredi

Uobičajeno ime Lipidno ime Hemijsko ime
Oleinska kiselina 18:1 (n−9) 9-oktadecenoinska kiselina
Elaidinska kiselina 18:1 (n−9) (E)-oktadek-9-enoinska kiselina
Eikozenoinska kiselina 20:1 (n−9) 11-eikozenoinska kiselina
mead kiselina 20:3 (n−9) 5,8,11-eikozatrienoinska kiselina
Erukinska kiselina 22:1 (n−9) 13-dokozenoinska kiselina
Nervonska kiselina 24:1 (n−9) 15-tetrakozenoinska kiselina

ReferenceUredi

LiteraturaUredi