Novica Cerović

Cerović Novica (* 1805 Tušina kod Šavnika - † 1895. Šavnik) je bio crnogorski vojvoda, senator i ban.

Novica Cerović

Osnovnu školu je završio u Župskom manastiru, gde mu je učitelj bio Panto Ćuk iz Mostara. U 27. godini je izabran za drobnjačkog kneza. Sa Njegošem je bio u prijateljstvu i izvršavao je njegova naređenja u turskom Drobnjaku.

U septembru 1840. po nalogu sa Cetinja, a zajedno sa Šujom Karadžićem i Mirkom Aleksićem organizovao je ubistvo bosanskog velikaša i otomanskog vojskovođe Smail-age Čengića. Njegovu ulogu u pogibiji Smail-age Čengića pesnički je prikazao Ivan Mažuranić u epu "Smrt Smail-age Čengića" (Noćnik), a o tome pevaju i neke narodne pesme.

Početkom 1841. postavljen je za vojvodu, a u julu iste godine za senatora Crne Gore. Tada se nastanjuje na Cetinju.

Dobar poznavalac crnogorskog običajnog prava, upućivan je u sve krajeve Crne Gore kada je trebalo rešavati neki međuplemenski spor.

U ratu 1876-1878. bio je član Vrhovne komande knjaza Nikole u Hercegovini i u operacijama prema Baru i Ulcinju.

Saradnik je Valtazara Bogišića na prikupljanju podataka za Opšti imovinski zakonik.

Literatura

uredi
  • S. Martinović, Dragoljub 1868 1-4
  • Avgust Šenoa, Vienac 1878 7
  • Novica Cerović, vojvoda crnogorski (nekrolog) Zastava 1895 12
  • A. Makanec, Historijska pozadina Mažuranićeva epa, Obzor 1924, 179.
  • Tekst Jagoša Jovanovića, Beograd za Enciklopediju Jugoslavije JLZ Zagreb 1982 godine