Nekropole stećaka u Čajniču

Nekropole stećaka u Čajniču, nalaze se u opštini Čajniče, Bosna i Hercegovina.

Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u naselju Hrid u MeđurječjuUredi

Na nekropoli nekad su izbrojana 62 stećka, od toga 19 ploča, 27 sanduka i 16 sljemenjaka.[1] Spomenici su osrednje obrađeni, slabo očuvani, mnogi primjerci okrnjeni, prevaljeni ili pomaknuti. Orijetisani su u pravcu zapad-istok. Danas je teren toliko zarašten da se na maloj površini može vidjeti oko 15 stećaka. Teško ih je opisati. Nekropola je nacionalni spomenik BiH. [2] Srednjovjekovna istorija naselja u Međurječju vezana je za utvrđenje Samobor, udaljeno oko 4-5 km od Međurječja.

Nekropola sa stećcima na lokalitetu Omeđak u naselju SudićiUredi

Sudići je naselje udaljeno od Čajniča oko 15 km u pravcu sjevera. Nekropola je nacionalni spomenik BiH. [3] Nacionalni spomenik čini nekropola sa 6 stećaka.

Nekropola sa stećcima na lokalitetu Stijene u VihnićimaUredi

Nacionalni spomenik čine grobovi i nekropola sa 48 stećaka (34 ploče, 10 sanduka, 4 sljemenjaka), koja je nacionalni spomenik BiH. [4] Ukrašena su samo dva sanduka. Na jednom je evidentirana urezana linija, što predstavlja dvojni grob, a na drugom su evidentirani motivi polumjeseca i sunca. 

Nekropola sa stećcima na lokalitetu Suhodanj u MilatkovićimaUredi

Nekropola sa stećcima se nalazi na livadi nazvanoj Prostranice, u predjelu koji nosi naziv Suhodanj u selu Milatkovići. Proglašena je za nacionalni spomenik BiH. [5] Nacionalni spomenik čini nekropola sa 4 stećka. ovdje postoji predaja o zatrpanim „zasutim“ crkvama na području opštine Čajniče -„hiže – bosanske crkve“. Za potvrđivanje teze o postojanju „hiže – bosanske crkve“, planirana su svobuhvatna detaljna arheološka istraživanja.

„Mramorovi“ – Nekropola sa stećcima Dubac u BatovuUredi

Nekropola sa stećcima Dubac se nalazi u istoimenom selu, smještena na brežuljku, u čijoj neposrednoj blizini je put ka selu Dubac. Na lokalitetu su evidentirana tri stećka u formi sanduka. Proglašena je za nacionalni spomenik BiH. [6]

LiteraturaUredi

  • Šefik Bešlagić, Sarajevo: “Veselin Masleša“, 1982. STEĆCI – KULTURA I UMJETNOST

ReferenceUredi

Vanjske vezeUredi