Murong Yao (慕容瑤) (? - 386) bio je kratkotrajni car kineske/Xianbei države Zapadni Yan. Bio je sin Murong Chonga (car Wei), odnosno unuk Murong Juna, cara države Raniji Yan. Na vlast je došao nekoliko mjeseci nakon što su njegovi Xianbei podanici krenuli u veliku seobu iz današnje provincije Shanxi na istok, prema postojbini Xianbeija; tome se bio protivio njegov otac koji je ubijen u proljeće 386. U roku od nekoliko mjeseci su se izredala dva vladara - Duan Sui i Murong Yi - koji su ubijeni u pučevima. Murong Yaoa je nakon Murong Yijevog ubistva na prijestolje doveo Murong Heng (慕容恆). Međutim, sa tim se izborom nije složio narod, te je general Murong Yong iskoristio priliku kako bi izvršio još jedan puč. Murong Yao je ubijen, a na njegovo postavljen Murong Zhong, sin Murong Honga, osnivača države Zapadni Yan.

Princ od (Zapadnog) Yana
Umro/la: 386
Kineska carska porodica
Prethodi:
Murong Yi
Princ od Yana
386
Slijedi:
Murong Zhong
Pretendirane titule
Prethodi:
Murong Yi
— TITULARNI —
car Kine
386
Razlog za neuspjeh sukcesije:
Šesnaest kraljevstava
Slijedi:
Murong Zhong