Otvori glavni meni
Obedska bara

Mrtvaja je vlažno stanište nastalo u bivšem koritu dolinske reke odvajanjem nekadašnjeg meandra od novog rečnog toka. Stoga je najčešće oblika meandra, tj. latiničnog slova -{U}-. Poznata mrtvaja, ujedno i najveće ramsarsko područje u Srbiji, je Obedska bara.

U geografskoj literaturi mrtvaja predstavlja meandar koji je presekla reka i stvorila jezero. Ima karakterističan krivudav i potkovičast oblik, a najčešće se javlja u dolinskim predelima. Mrtvaja spada u grupu rečnih jezera. Na našim prostorima ovakva jezera se javljaju u Panonskoj oblasti oko Save i Tise. — Obedska bara, Okanj, Rusanda, Ostrovo, Kopovo, Živača i dr.

LiteraturaUredi

  • Mastilo, Natalija (2005): Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultet, Beograd