Moravska banovina

Moravska banovina je bila banovina (pokrajina, regija) Kraljevine Jugoslavije od 1929. do 1941. godine. Ova banovina se najvećim dijelom nalazila na području današnje Srbije (sa manjim dijelom na području Kosova) i dobila je ime po rijeci Moravi. Administratovno središte banovine je bio Niš.

Moravska banovina, 1931.
Moravska banovina, 1941.

1941. godine, u Drugom svjetskom ratu, je bila okupirana od strane Sila osovine i bila je raspodjeljena između nacističke Njemačke (koja je okupirala Srbiju) i fašističke Italije (koja je okupirala Albaniju). Poslije završetka Drugog svjetskog rata, Moravska banovina je pripojena Republici Srbiji, u okviru Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.


Zastava Kraljevine Jugoslavije Banovine Kraljevine Jugoslavije Бановине Краљевине Југославије
Dravska banovina | Drinska banovina | Dunavska banovina | Moravska banovina | Primorska banovina | Savska banovina | Vardarska banovina | Vrbaska banovina | Zetska banovina

Uprava grada Beograda - Banovina Hrvatska (od 1939. godine)