mmVS - jedinica za merenje pritiska (milimetara vodenog stuba)

Vidi jošUredi