Za ostala značenja, vidi Mir (razvrstavanje).

Mir je stanje u društvu u kojem nema sukoba odnosno rata.

Golubica sa maslinovom grančicom, simbol mira

Vreme sukoba dve ili više strana zove se rat. Rat je pojam suprotan pojmu mir. Pored odsustva rata, mir može da označava i socijalno, lično i društveno blagostanje.

U istoriji civilizacije mir je uvek bio idealno stanje društva, ali istoriju pre svega karakteriše stanje rata i oružanog rešavanja konfliktnih situacija. Da je rat dominantni način rešavanja konflikata u istoriji civilizacije pokazuje i potreba međunarodne zajednice da reguliše stanje rata kako bi se sprečili ratni zločini tj. „civilizovalo“ stanje rata Ženevskom konvencijom koja je i danas aktuelna. Nažalost, uprkos tome što je rat neželjena pojava u rešavanju konflikta, a opet česti način rešavanja konflikata, tako se ni stanje rata ne može regulisati a da se spreči pojava ratnog zločina i nečovečnog postupanja zato što je to u kontradikciji sa samom prirodom rata.

Na ruskom jeziku reč „mir“ ima više značenja između ostalog znači i „zemlja“ (planeta) i „svet“ (vasiona).

U svetu postoje mnoge mirovne asocijacije i mirovni pokreti, a jedna od najstarijih organizacija je Service civil international (SCI).

Vidi još

uredi