Mevalonska kiselina

Mevalonska kiselina (MVA) je hidroksi karboksilna kiselina. Ovo jedinjenje se formira u mevalonatnom putu kojim se generišu dimetilalil pirofosfata (DMAPP) i izopentenil pirofosfata (IPP). Ove supstance zatim služe kao biosintetička polazna tačka u mnoštvu procesa: sintezi terpenoida, proteinskoj prenilaciji, održavanju ćelijske membrane, sintezi hormona, ankerisanju proteina, i N-glikozilaciji.[1][2] Anjon mevalonske kiseline, predominantni oblik molekula u biološkim medijima, je poznat kao mevalonat. Ovo jedinjenje ima farmaceutski značaj. Lekovi, poput statina, zaustavljaju formiranje mevalonata inhibicijom HMG-CoA reduktaza.[3]

Mevalonska kiselina
Mevalonic-acid-2D-skeletal.png
Mevalonic acid2.png
Mevalonic acid spacefill.png
IUPAC ime
Identifikacija
CAS registarski broj 150-97-0
Jmol-3D slike Slika 1
Svojstva
Molekulska formula C6H12O4
Molarna masa 148.16 g mol−1

 DaY (šta je ovo?)   (verifikuj)

Ukoliko nije drugačije napomenuto, podaci se odnose na standardno stanje (25 °C, 100 kPa) materijala

Infobox references

HemijaUredi

Mevalonska kiselina je veoma rastvoran u vodi i u polarnim organskim rastvaračima. Ona stoji u ekvilibrijumu sa laktonom, zvanim mevalonolakton, koji se formira putem interne kondenzacije njenog terminalnog alkohola i karboksilne funkcionalne grupe.

ReferenceUredi

  1. Donald Voet, Judith G. Voet (2005). Biochemistry (3 izd.). Wiley. ISBN 978-0-471-19350-0. 
  2. David L. Nelson, Michael M. Cox (2005). Principles of Biochemistry (4th izd.). New York: W. H. Freeman. ISBN 0-7167-4339-6. 
  3. Endo, A. (1992). „The discovery and development of HMG-CoA reductase inhibitors”. Journal of Lipid Research 33 (11): 1569–1582. PMID 1464741. 

Spoljašnje vezeUredi