Metopa (grč.) je dio friza dorskog hrama u antičkoj Grčkoj; kvadratna kamena, reljefom ukrašena ploča, koja zajedno s triglifama tvori friz između arhitrava i vijenca na pročelju ili uokolo cijeloga hrama. Npr. Borba kentaura na Partenonu, ili Heraklovi pothvati na Zeusovom hramu u Olimpiji, i dr.

Treća metopa s južnog friza Partenona koja prikazuje Borbu protiv Kentaura.
Detalj zapadnog friza Partenona sa triglifama i metopama.

Povezano uredi