Triglif ili trorez je arhitektonski izraz za ploče sa vertikalnim urezima na frizu dorskog reda. Triglifi su dekorativna udubljenja stavljena da predstavljaju rub tradicionalne drvene grede koja sjedi na jednostavnom frizu koji je niži dio glavnog vijenca. Ispod svakog triglifa su stilizovani okrugli klinovi koji izgledaju kao da su ukucani da bi stabilizovali noseći sistem stuba i grede. Triglifi su centrirani iznad svakog stuba i sa još jednim a ponekad i dva između stubova. Prostor između triglifa su metopi koji su nekad prosto a ponekad manje skulpturisani.