Arhitrav (ili epinus) je arhitektonski izraz za gredu koja stoji na ehinusu i kapitelu na klasičnim stubovima. Arhitrav je niža komponenta glavnog vijenca klasičnog sklopa koji se sastoji od arhitrave, friza i vijenca. Riječ dolazi iz francuske i italijanske riječi arch i trabs koje zajedno znače "glavna greda".